Verantwoordelijkheid

Algemene levensmiddel verordening

Een levensmiddelproducent draagt de verantwoordelijkheid voor het veilig in verkeer brengen van haar product en kan hiervoor volgens de Europese wetgeving aansprakelijk worden gesteld. Verordening (EG) 178/2002

Voor de verpakking van food draagt de producent van de verpakking deze verantwoordelijkheid. Verordening (EG) 1935/2004

Algemeen ligt de verantwoordelijkheid tegenover de consument bij de gezamenlijke suppliers- en production chain. Het onderwerp migratie is een uitdaging voor de gezamenlijke packaging chain. Iedere deelnemer of partner zal haar bijdrage moeten leveren.

Factoren die invloed hebben op het migratie resultaat:

Substraat / verpakkingsmateriaal
Drukinkten (Uvalux® U41, Uvalux® U81, Uvaflex® Y81, Uvacurid® C81)
Inktfilm
+ Design
+ Drukpers en UV-Unit
Drukrollen
Rubberdoek / cliché
 

Conformiteit is het resultaat van intensieve samenwerking. Een verpakking conform Europese wetgeving kan enkel geproduceerd worden, indien iedere afzonderlijke partner binnen de keten zijn verantwoordelijke bijdrage levert aan het productieproces van een foodverpakking.

Een enkele partij of partner binnen de supply- of production chain zal nooit de volledige verantwoordelijkheid kunnen dragen voor een conforme foodverpakking binnen de huidige Europese reguleringen!